วิธีแก้ คนโดนของต่ำ

Share

วิธีแก้ คนโดนของต่ำ(จำพวกเกี่ยวกับเพศหญิง)

ถ้าอาการหลงเบา  ให้อาบน้ำมนต์ เอาผ้านุ่งของแม่ มาซัก นำน้ำนั้นมาอาบมากิน(อย่าให้รู้)

ถ้าอาการหนัก ให้ทำดังนี้เสริม

1.อาบน้ำมนต์

2.เอาผ้านุ่งของแม่ มาซักนำน้ำนั้นมาอาบมากิน

3.เอาฟันของคนแก่ที่เรียนคาถาอาคมแล้วตาย มาอธิษฐานแช่น้ำ ทั้งอาบทั้งกิน

4.เอาของสูงมาแก้ของต่ำ คือ เอาน้ำสาดไปบนหลังคาโบสถ์ รองน้ำนั้นมาอาบมากิน หรือรองตอนฝนตกก็ได้ แล้วก็จะหาย

5.เอาน้ำราดตัวหมาดำ เอาน้ำนั้นมาให้กินให้อาบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>