วิธีแก้ คนโดนของต่ำ

Share

วิธี แก้คนถูกของต่ำ

(จำพวก ผ้าอนามัยเผาไฟ น้ำผ้าถุง น้ำประจำเดือน น้ำกามราคะ)

อาการเบา….ให้เอาน้ำหลังคาโบสถ์ เอาให้อาบ ให้กิน (วิธีนี้ ในกรณี ที่ผู้โดนพอรู้ตัวบ้าง)
อาการกลาง….ให้เอาผ้าถุงแม่ หรือพี่สาว เอาให้อาบให้กิน (วิธีนี้ในกรณี ที่ผู้โดน ไม่รู้ตัว แต่ไม่ดื้อรั้นเท่าไร)
อาการหนัก….ให้เอาน้ำราดหลังหมาดำ เอาหมาที่ตัวดำจริง ลิ้นดำ เอาให้อาบให้กิน (วิธีนี้ในกรณีที่ผู้โดนไม่รู้ตัว และดื้อรั้นมากๆ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>